Badanie urodynamiczne

Badanie urodynamiczne

Badanie urodynamiczne jest końcowym elementem diagnostyki zaburzeń oddawania moczu, którego celem jest odzwierciedlenie objawów, które podałaś/łeś w wcześniejszym wywiadzie lekarskim oraz posiadasz w swojej dokumentacji (badanie ultrasonograficzne układu moczowego, historie chorób i zabiegów operacyjnych, dzienniczek mikcyjny). Bardzo ważny jest aktualny wynik analizy moczu. Wszystkie wcześniej zgromadzone cenne informacje oraz raport z badania pozwala na ustalenie przyczyny Twoich dolegliwości i wybrać dalszą ścieżkę leczenia.

Na badanie urodynamiczne należy udać się z częściowo lub całkowicie wypełnionym pęcherzem ponieważ pierwszym etapem badania jest ocena mikcji po naturalnym wypełnieniu pęcherza.

Pierwszy etap badania urodynamicznego – uroflowmetria

Pozwala ocenić parametry:

  • objętość moczu,
  • maksymalne oraz średnie tempo przepływu,
  • czas przepływu oraz czas maksymalnego tempa.

Oznacza to, że pacjent oddaje mocz do pojemnika który umieszczony jest na urządzeniu pomiarowym zwanym uroflowmetrem. Wskazane jest, aby ten etap badania odbywał się z zachowaniem intymności oraz warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych- zapewnia to pełen obraz badania fazy mikcji. Kształt krzywej na wykresie ukierunkowuje badanie oraz daje wstępne informacje, przygotowujące do drugiego etapu badania – cystometrii.

Drugi etap badania urodynamicznego – cystometria

Jest to etap badania polegający na ocenie ciśnień w pęcherzu oraz jamie brzusznej w stosunku do objętości pęcherza w trakcie wypełniania oraz w trakcie mikcji. Ponieważ ten etap badania musi również oddać warunki fizjologiczne składa się z dwóch elementów- fazy napełniania oraz fazy mikcji.

Aby pomiary były możliwe należy przygotować pacjenta oraz sprzęt- założyć cewnik do pęcherza moczowego, cewnik do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (umieszczany jest w odbytnicy), elektrody EMG nakleić w okolice odbytu.

W fazie napełniania przez uprzednio założony cewnik do pęcherza zostanie podana sól fizjologiczna o temperaturze ciała. Po podłączeniu linii pomiarowych do cewników, zostaniesz poproszony/na  o tzw. kontrolny kaszel- następuje sprawdzenie odczytu urządzenia.

Podczas tego etapu będziesz poproszony/na o kaszel, wykonanie parcia oraz sygnalizowanie swoich odczuć- to bardzo ważne gdyż każda informacja z Twojej strony będzie zaznaczona w raporcie z badania. Kiedy poczujesz maksymalną chęć oddania moczu- przepływ płynu zostanie zatrzymany. Następnie oddasz zawartość pęcherza do pojemnika Uroflowmetru.

UPP – Urethral Pressure Profile

Opcjonalnie, zostanie wykonane jeszcze jedno badanie zwane profilometrią cewkową.

Jest to krótki etap, polegający na bardzo powolnym wysuwaniu cewnika który następnie mierzy ciśnienia wewnątrz cewki moczowej.