EMG Biofeedback

Terapeutyczny trening mięśni dna miednicy, umożliwiający ocenę i naukę poprawnego wykonywania ćwiczeń napinających i relaksujących mięśnie. Oparty przede wszystkim na biologicznym sprzężeniu zwrotnym: Pacjent wykonując trening z elektrodą wewnątrz miednicy może jednocześnie obserwować wyniki pracy mięśni na monitorze komputera. Każde napięcie czy rozluźnienie wyświetlane jest za pomocą wykresów i innych form.